handzetter

Een handzetter staat aan de bok bij het zetten. Hij haalt loden letters uit een kast en plaatst die in de juiste volgorde in een zethaak. Een regel wordt op een galei gezet en een aantal regels wordt met een touwtje opgebonden.