leidinggevende talenten

De heer de Boorder is vrij sterk gericht op het team en laat de te kiezen richting ook graag over aan de groep. Hij zal regelmatig willen afstemmen met zijn omgeving of team. Dit kan hem wel ontvankelijk maken voor de invloed van anderen. Ook heeft hij een gemiddelde behoefte aan vriendschap en sociaal contact met directe collega’s. Hij zal afhankelijk van de situatie een meer zakelijke of informele stijl van leidinggeven hanteren. Omdat hij zich gemiddeld inleeft in anderen weet hij in zijn stijl van leidinggeven een balans te vinden tussen situationeel optreden en zijn eigen koers varen. Op het gebied van leiderschap geeft hij aan dat hij veel aspiraties heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Hij zal meerdere standpunten overwegen alvorens een besluit te nemen. Hij neemt hiervoor de tijd en houdt niet ten koste van alles vast aan genomen besluiten. Bij zijn manier van leidinggeven is doelgericht handelen van functioneel belang; hij weet een evenwicht te vinden tussen enerzijds aansturen op het doel en anderzijds focussen op een goede relatie onderhouden met collega’s.