motieven

Dhr de Boorder heeft een hoog ambitieniveau. Hij is zeer gedreven en wil zichzelf graag optimaal ontplooien. Hij is prestatiegericht. Om tot prestaties te komen is hij zeer goed in staat zichzelf te motiveren en te doen wat gedaan moet worden om van anderen te winnen. Het gaat hem dus ook echt om de competitie. De behoefte aan afwisseling binnen een functie of taken is bij hem gemiddeld aanwezig en van belang voor zijn motivatie.
Hij weet een balans te vinden tussen focus en aandachtspreiding. Tevens vindt hij een gezonde balans tussen volhouden en zich richten op andere zaken wanneer dit gewenst is. Hij is iemand met veel energie en kan daardoor wat onrustig overkomen. Dit maakt hem wel ondernemend! Hij heeft een gemiddelde behoefte aan erkenning van zijn prestaties door anderen en vindt het prettig als hij zo nu en dan complimenten en positieve bevestiging krijgt uit zijn omgeving. Hierdoor wordt zijn motivatie verhoogd.