persoonlijkheid

Hij kan zeer goed met grote druk omgaan en is ook onder moeilijke en zware omstandigheden zeer veerkrachtig. Hij dient er wel voor te waken dat hij niet de indruk wekt dat urgente zaken hem nooit raken. Uit de testresultaten blijkt dat dhr de Boorder er veel voor over heeft om zijn doelen te bereiken en ernaar streeft zijn prestaties steeds weer te vergroten. Dit uit zich met name in zijn ambitieniveau; dit is hoog en geeft aan dat hij zich waarschijnlijk gestimuleerd voelt door competitieve elementen of prestatiedruk binnen zijn werk. Het is waarschijnlijk dat deze juist een motivatie voor hem vormen om steeds weer nieuwe successen te (willen) bereiken. Hij is iemand met veel energie en kan daardoor wat onrustig overkomen. Dit maakt hem wel ondernemend! Aan geldende
regels of cultuur past hij zich bijzonder gemakkelijk aan. De behoefte aan structuur en netheid is bij hem tamelijk groot. Hij houdt de touwtjes graag stevig in handen. In relatie tot anderen is hij krachtig en uitgesproken aanwezig en hij kan anderen daardoor effectief overtuigen. Indien nodig kan hij daarbij ook meer subtiel te werk gaan. Hij heeft op gezonde wijze respect en ontzag voor anderen zonder zichzelf tekort te doen. Durft hoger geplaatsten aan te spreken als dat voor hem echt van belang is. Hij heeft een gebalanceerde eigenwaarde en zelfrespect. Ook al maakt hij liever geen fouten, hij zalwel risico’s durven nemen indien nodig. Wanneer de situatie erom vraagt, zal hij zijn behulpzaamheid tonen. Hij zal dus situationeel zakelijk of hulpvaardig zijn. Hij gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen wanneer hij denkt dat zij die kunnen dragen. Afwisseling binnen zijn taken en werkzaamheden is voor hem van gemiddeld belang. Hij is iemand die bij tegenslag of moeilijke uitdagingen door zal zetten als dat van belang is. In de uitvoering van werkzaamheden is hij gericht op het overzicht en de grote lijnen, tevens is hij praktisch ingesteld. Hij heeft een gemiddelde behoefte aan erkenning van zijn prestaties door anderen en vindt het prettig als hij zo nu en dan complimenten en positieve bevestiging krijgt uit zijn omgeving. Hierdoor wordt zijn motivatie verhoogd. Hij heeft een gemiddelde behoefte aan contacten met anderen. Hij is functioneel empathisch, wat hij situationeel laat zien. Doelgericht handelen is voor hem van functioneel belang; hij weet een evenwicht te vinden tussen enerzijds aansturen op het doel en anderzijds focussen op het proces. Hij is iemand die behoefte heeft aan een klankbord of overleg in het algemeen bij het vormen van zijn mening. Zelfs bij zeer moeilijke situaties en taken zal hij nagenoeg geen hulp en ondersteuning van anderen vragen. Hij heeft nauwelijks behoefte aan steun uit zijn omgeving. Hij is iemand die een zeer beheerste indruk maakt en niet snel boos zal worden. Hij zal conflicten en confrontaties zo mogelijk vermijden of de rust proberen te herstellen. Hij zal meerdere standpunten overwegen alvorens een besluit te nemen en er de tijd voor nemen. In kleine kring en in één op één relaties is hij op zijn sterkst. Hij laat in groepen anderen vrij sterk in hun waarde en kan serieus overkomen. In groepsverband geeft hij veel ruimte aan anderen en treedt hij zelf minder op de voorgrond, waardoor het wel kan voorkomen dat hij enigszins wegvalt in de omgeving.