Ronald Bakker

G E T U I G S C H R I F T

Hierbij verklaren wij dat dhr. G. de Boorder, geboren op 31 oktober 1953 en wonende aan Kloosterven 15, 1504 AP te Zaandam van 1 april 1985 tot en met 31 augustus 2012 bij kunstdrukkerij Mercurius bv in dienst is geweest als meewerkend chef Prepress.

De werkzaamheden die dhr. de Boorder verrichte voerde hij zelfstandig en nauwgezet uit, gecombineerd met een groot verantwoordeljkheidsgevoel. Hij beschikte over de juiste inzet en vaardigheden om het werk met succes te vertolken. Dhr. de Boorder was een enthousiaste collega met een positieve werkhouding en gaf blijk van een grote mate van betrokkenheid. Hij heeft zich ontwikkeld tot een ervaren medewerker en heeft tot tevredenheid van de directie gefunctioneerd. Het is dan ook vanuit deze achtergrond dat wij bereid zijn om als zijn referentie op te treden.

Noodgedwongen hebben wij afscheid moeten nemen van dhr. de Boorder vanwege het feit dat er een reorganisatie plaats heeft gevonden bij kunstdrukkerij Mercurius bv.

Wij verwachten dat dhr. de Boorder in een nieuwe werkkrring een belangrijke bijdrage zal leveren en wij wensen dhr. de Boorder erg veel succes in de toekomst.

R. M. Bakker – Algemeen bedrijfsleider – 31 augustus 2012