sociale talenten

Hij laat anderen in groepen vrij sterk in hun waarde en kan serieus overkomen.
In groepsverband geeft hij veel ruimte aan anderen en treedt hij zelf minder op de voorgrond, waardoor het wel kan voorkomen dat hij enigszins wegvalt in de omgeving.
Hij is in kleine kring en in één op één relaties op zijn sterkst. Sociale relaties, vriendschap en contacten met anderen zijn voor de heer de Boorder van gemiddeld belang. Hij heeft een gebalanceerde behoefte aan vriendschappen en een goede band met collega’s.
Hij is iemand met een gebalanceerde intrinsieke belangstelling in de problemen van anderen. Hij zal zich dus zowel functioneel als intrinsiek inleven, afhankelijk van de situatie. In moeilijke situaties zal hij zelden hulp van anderen vragen. Hij zal vrijwel zonder overleg tot actie overgaan. Hij heeft heel weinig behoefte aan afstemming. Wanneer de situatie erom vraagt, zal hij zijn behulpzaamheid tonen. Hij zal dus situationeel zakelijk of hulpvaardig zijn. Hij gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen wanneer hij denkt dat zij die kunnen dragen. Hij is iemand die zich zeer gemakkelijk conformeert en aanpast aan de omgeving.