TMA analyse

Beschrijving van de talenten van de heer de Boorder: volgens de Competence Factory en gebaseerd op 315 dubbele antwoorden waarvan slechts een antwoord mogelijk is.

Dit alles voor wat het waard is, mij leren kennen geeft pas een echt beeld.