beïnvloedende talenten

In zijn stijl van beïnvloeden is de heer de Boorder krachtig en uitgeproken. Hij bezit overtuigingskracht, maar kan indien nodig ook subtiel te werk gaan. Hij voelt zich niet snel belemmerd wanneer een ander niet meegeeft of wanneer hij geconfronteerd wordt met enige tegenslag of weerstand. Weet wanneer los te laten en wanneer door te zetten. Hij heeft veel energie om zaken voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat hij bijna alles in het werk zal stellen om een doel te bereiken of een ander te beïnvloeden. Tevens gaat hij bij het overtuigen van mensen veel minder polariserend te werk en is tolerant. Als de sfeer enigszins gespannen wordt gaat hij het gesprek graag uit de weg of probeert de rust te herstellen en de gemoederen te bedaren. Door zijn minder confronterende en assertieve houding loopt hij het risico dat zijn belangen in gedrang komen. Omdat hij zich gauw aanpast aan de kaders en cultuur van een omgeving zal hij goed en snel de taal spreken en verstaan van de cultuur waarin hij zich begeeft. Hierdoor begrijpen en accepteren mensen hem veel eerder wat zijn beïnvloedingsvermogen ten goede komt. De keerzijde van het snel en sterk aanpassen kan zijn dat hij zijn eigen mening soms te snel loslaat om aan de verwachtingen van anderen te voldoen.