organisatorische talenten

De heer de Boorder heeft in zijn omgeving een vrij sterke behoefte aan structuur in de vorm van discipline, kaders of regels. Hij hecht aan normen en waarden en kan soms formeel zijn. Zijn stijl van organiseren is redelijk ordelijk en gestructureerd. Hij heeft behoefte aan verandering en afwisseling met betrekking tot zijn werkzaamheden.
Hij weet een balans te vinden tussen de meer theoretische, abstracte benadering van werkzaamheden en de praktische uitvoering ervan. Hij neemt ruim de tijd om zijn besluiten te nemen en af te wegen. Hij zal bij zijn besluitvorming zijn omgeving sterk betrekken.